Du vil, i løpet av 40 sekunder, sendes videre til J.S.Cocks hjemmeside eller du kan gå direkte ved å trykke på logoen på bunnen av siden.
You will automatically, within 40 seconds, be forwarded to J.S.Cock's homepage or you can go directly by pressing the logo at the bottom.

 
FUSJON MELLOM J.S.COCK (911 071 991) OG PROSESSVENTILER (979 398 018) MERGER BETWEEN J.S.COCK AS (org.no. 911 071 991) AND PROSESSVENTILER AS (org.no. 979 398 018)
 

Prosessventiler AS er fra 1.1.2018 fusjonert med J.S.Cock AS.

Virksomheten til Prosessventiler AS - herunder eksisterende avtaler og samarbeidsforhold - videreføres nå i J.S.Cock AS.

Alle ordre/bestillinger tilknyttet Prosessventiler som var igangsatt ved årsskiftet er overført til J.S.Cock. Det samme gjelder fordringer og gjeld.

Vi ber om at dere gjør de nødvendige tilpasninger i deres systemer slik at denne overgangen går så smidig som mulig.

Prosessventiler AS has from January 1st 2018 been merged with J.S.Cock AS.

The business of Prosessventiler AS - herein all existing agreements and relationships - is now continued by J.S.Cock AS.

All orders/purchase orders regarding Prosessventiler pending at year end, is now transferred to J.S.Cock. This includes all accounts receivables and payables.

We therefore ask you to correct your systems accordingly, so the transition may proceed as smoothly as possible.