REFERANSER

Golfinho II

Kunde: Aibel AS
Operatør: Petrobras

Capixaba “floating production,storage and offloading” (FPSO) enhet, en 100.000 ”barrel-a-day”(b/d) FPSO som produserer olje & gass på Golfinho feltet i Espirito Santo bassenget utenfor Brasil.

Prosessventilers leveranse:

 • Manuelle og aktuerte kuleventiler , 1” – 18”
 • Manuelle og aktuerte Spjeldventiler, 3” – 14”
 • Sluse-, sete- og tilbakeslagsventiler, 3/4” – 12”
 • Verdi på leveranse: ca NOK 12 millioner

Volve

Kunder: Aibel AS / Rambøll Olje & Gass AS
Operatør: Statoil
Rettighetshavere: Statoil 59,60 %, Exxon Mobil 30 %, PA Resources 10 %

Oljefelt som ligger ca 200 km vest for Stavanger i den sørlige delen av norsk sokkel. Startet produksjon 12.februar 2008. Oljen fra feltet produseres fra den oppjekkbare plattformen Mærsk Inspirer. Utvinnbare reserver er beregnet til 78,6 millioner fat olje og halvannen milliard kubikkmeter gass. På platå forventes en produksjon på 50.000 fat per dag.

Prosessventilers leveranse:

 • Manuelle og aktuerte kuleventiler og spjeldventiler myktettende og metalltettende, 1” – 18”, trykklasse 150 -2500
 • Sluse-, sete- og tilbakeslagsventiler, 1/2” – 16” trykklasse 150 – 2500
 • ”through conduit” sluseventiler 6” -8” trykklasse 1500-2500
 • Omfang av leveranse: ca 3000 ventiler i CS/SST/DUPLEX/SUPERDUPLEX/TITAN
 • Verdi på leveranse: ca NOK 33 millioner

Ettrick

Kunde: Aibel AS
Operatør: Nexen
Rettighetshavere: Nexen 80 %, Bow Valley Energy 12 %, Atlantic Petroleum 8 %.
Oljefeltet er lokalisert i Moray Firth, ca 120 km nord – øst for Aberdeen, i UK sektor av Nordsjøen.

Eiergruppen har tildelt Bluewater å operere en FPSO for produksjonen på feltet. FPSOen er en ombygd tankbåt av Aframax – størrelse, Aoka Mizu. Kapasiteten er 30.000 fat oljeproduksjon per dag. FPSOen har en lagringskapasitet på 95.000 kubikkmeter.(600.000 fat)

Prosessventilers leveranse:

 • Manuelle og aktuerte kuleventiler og spjeldventiler myktettende og metalltettende, 2” – 12”, trykklasse 150 -2500
 • Sluse-, sete- og tilbakeslagsventiler, 1/2” – 12” trykklasse 150 – 2500
 • DBB ventiler opp til trykklasse2500
 • Omfang av leveranse: ca 1450 ventiler i CS/SST/DUPLEX
 • Verdi på leveranse: ca NOK 24 millioner

Vincent

Kunde: Aibel AS
Operatør: Woodside Petroleum Ltd.
Rettighetshavere: Woodside 60 %, Mitsui E & P Australia 40 %

Feltet er lokalisert 45 km fra “North West Cape” Vest Australia.
Vincent feltet begynte å produsere sin første olje 28.august 2008, helt i tråd med planlagt oppstart Q3 2008. Innen årets utgang hadde feltet produsert 3, 4 mill fat olje og hadde ved års slutt en produksjonstakt på 35.000 fat per dag. Produksjonstakten forventes å øke til 50.000 fat per dag. Produksjonen uføres av FPSO Ngujima-Yin, en ombygd oljetanker, Ellen Maersk. Ombygningen ble utført ved Keppel skipsverft i Singapore.

Prosessventilers leveranse:

 • Manuelle og aktuerte kuleventiler og spjeldventiler myktettende og metalltettende, 2” – 24”, trykklasse 150 -1500
 • Sluse-, sete- og tilbakeslagsventiler, 1/2” – 24” trykklasse 150 – 1500
 • DBB ventiler opp til trykklasse1500
 • Omfang av leveranse: ca 2600 ventiler i CS/SST/DUPLEX
 • Verdi på leveranse: ca NOK 75 millioner

Ivar Aasen

Kunde: SMOE, Singapore
Operatør: Det norske oljeselskap ASA (Det norske)
Rettighetshavere: Det norske, Statoil, Bayerngas, Wintershall, VNG, Lundin, OMV

Ivar Aasen-feltet ligger vest for Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen og inneholder rundt 210 millioner fat oljeekvivalenter. Totale investeringer for prosjektet er anslått til NOK 24,7 milliarder.
Den økonomiske levetiden for feltet kan bli 20 år, avhengig av oljepris og produksjonsutvikling.
Operatøren Det norske, opplyser at fremdriften i utbyggingen går i henhold til tidsplanen, og produksjonsstart er ventet i fjerde kvartal 2016.

Prosessventilers leveranse:

 • Manuelle og aktuerte kuleventiler, trykklasse 150 – 2500
 • Omfang av leveranse: ca 1.300 ventiler i SST/Duplex/Super-duplex/Titan/6MO
 • Verdi på leveranse: ca NOK 85 millioner

Andre prosjekter

 • Lindesnes Fabrikker – GE Healthcare
 • Jimah Power Plant – Alstom Norway
 • Aberthaw Power Station – Alstom Norway
 • Tupi – FPSO Topside – BW Offshore
 • Cascade / Chinock – FPSO Topside – BW Offshore
 • Golar Winther – Golar LNG
 • Golar Freeze – Golar LNG
 • Snurrevarden – Regasification – Hamworthy Gas Systems
 • Kollsnes – Regasification – Hamworthy Gas System
 • Voc – 8 båter – Hamworthy Gas Systems
 • Kvitebjørn – KCU – Project(Kvitebjørn Capasity Upgrade Project) – Statoil/Aibel
 • Chinguetti – FPSO Aibel
 • Bergehus – FPSO – Aibel
 • Berge Charlotte – FPSO – Aibel
 • Kollsnes – Prosessanlegg – Aibel
 • Sture Gass Terminal – Kværner
 • Jotun – FPSO – Kværner
 • Elkem Mosjøen – Vanntilførsel- Brødrene Dahl
 • Boliden Odda – Kjøleanlegg – Boliden
 • Hurum, Minden, Sarpsborg – Forbrenningsanlegg – Energos
 • Hammerfest/Snøhvit – SIP-Project(Snøhvit Improvement Project) – Statoil/Aibel
 • Carmen FPSO- BW Offshore
 • Gudrun-Aibel
 • Jordbær – Siemens Oil & Gas
 • Jordbær – Wärtsilä Oil & Gas
 • Troll A –Aibel
 • LPG – Wärtsilä Oil & Gas
 • LNG – Wärtsilä Oil & Gas
 • Test rig Aker Tranby – NLI
 • Snorre – ERC/Halvorsen Offshore
 • Kristin – ERC/Halvorsen Offshore
 • Ivar Aasen – Siemens Oil & Gas

Våre kunder


Prosessventiler har helt fra selskapet ble etablert i 1998 fokusert på kundens behov og ønsker. Vi har hele tiden forsøkt å tilpasse vår virksomhet til en stadig raskere endringstakt og til at kundekravene stadig har blitt tøffere og mer krevende. Gjennom et omfattende lagerhold har vi kunnet tilby raske leveringer, noe som våre kunder har uttrykt stor tilfredshet med i sitt daglige arbeid. Vi har også lagt vekt på fleksibilitet og hurtige tilbakemeldinger, noe som vi vet våre kunder setter stor pris på.

Denne kundeorienterte holdning, i kombinasjon med teknisk ekspertise og en stab med mange års erfaring ventilindustrien, har ført til en stor og innholdsrik kundeportefølje innen norske næringsliv.

 

         

 

 

© 2017 PROSESSVENTILER AS / ENGINEERS AND VALVES SPECIALISTS