NYHETER

 

Ved en rettet emisjon mot investeringsselskapet Jotobico Holding AS, har Prosessventiler øket sin aksjekapital med NOK 7,5 mill.

Prosessventiler AS flyttet i begynnelsen av mars inn i nyoppussede lokaler på samme adresse som tidligere, Fløisbonnveien 5.

© 2017 PROSESSVENTILER AS / ENGINEERS AND VALVES SPECIALISTS