Markedsområder

Olje & gass

Prosessventiler AS leverer ventilprodukter og løsninger både til offshore og onshore. Det kreves mye både av mennesker og produkter for å tilfredsstille de strengeste krav til utførelse, og utfordrende applikasjoner i tildels tøffe forhold på land og til havs, som for eksempel til petroleumsvirksomheten i Nordsjøen.

Selskapet har bevist, gjennom mer enn et tiår, at de mestrer denne oppgaven. Det kan vises til mange suksessfylte leveranser og prosjekter til FPSOer, ulike plattformer, LNG og FLNG løsninger og landanlegg som raffinerier og petrokjemiske anlegg.

Vi leverer


Prosessventiler AS er en ledende leverandør av ventiler og ventiltilbehør i det norske markedet. Både det å utvikle en ledende posisjon, og ikke minst det å bevare en slik posisjon, krever at vi har samarbeidspartnere av ypperste kvalitet. Uansett om våre kunder opererer innen olje & gass virksomhet on-og/eller offshore, energisektoren, prosessindustri av ulike slag, vann- og avløpssektoren, eller innen shipping, så kan Prosessventiler AS tilby produkter fra kvalitetsleverandør fra hele verden. Hver for seg representerer de det ypperste på sine spesialområder, og sammen med vår egen ekspertise setter de oss i stand til å øke våre kunders effektivitet. Gjennom mange års samarbeid er det utviklet relasjoner som gir unike fordeler når det gjelder å finne de beste løsninger, uansett applikasjon.

     

 

© 2017 PROSESSVENTILER AS / ENGINEERS AND VALVES SPECIALISTS